Scaleauto - AW převod 30z. - SC1170

1 ks.  Modul 0.5

ø 15.8mm s hliníkem nábojem.  Použití na osu 2,38mm (3/32) -

Scaleauto SC-1170

145,00 Kč