Pneu 18 x 10 mm Soft 18 shores - Sideways HG1S evo

2 páry

Pneu Soft (18 shores)

(Medium =22 shores, hard = 28 shores)

Sideways HG1S Evo

160,00 Kč