Lambo Pohár


"Lambo cup" v Ostrově nad Ohří. 

                           18. a 19. září 2020


1/ Soutěžní pravidla

2/ Tech.pravidla


1/ Soutěžní pravidla


Časový Plán

- Pátek 17.00 - 24.00 - Trénink

- Sobota 8.00 - 9.00

- Kvalifikace 8:00 - 9:00

- Dlouhý závod 09.30 - 13:30

- Krátký závod 14:00 - 15:40

Pořadatel

- Ředitel závodů - Jiří Moc

- Rozhodčí / časoměřič - Petr Trantina / Jiří Moc / Gérard Caupène

- Technický komisař - ....................

Účast závodníků

- Závodu se může zúčastnit maximálně 24 závodníků (Prvních 24 žadatelů o registraci)

Přihlášení na závod: Jiří Moc g.moc@email.cz / 775 035 393

- Startovné 50 Kč

Organizace závodu

- Ředitel závodu dohlíží na dodržování průběhu závodu a na správnost výsledků závodu.

- Ředitel závodu pověří před závodem jednoho ze závodníků funkcí technického komisaře.

- Rozhodnutí ředitele, technického komisaře a rozhodčího jsou konečná, bez možnosti odvolání.

Přejímka modelů

- Může být jedním závodníkem během závodu použit pouze jeden model.

- Modely budou zkontrolovány, zda odpovídají stavebním pravidlům a zda neobsahují nepovolené díly a úpravy.

- Komisař má právo požádat závodníka o sejmutí karoserie pro podrobnější kontrolu. Tato kontrola může být provedena jak před startem, tak i okamžitě po ukončení závodu

Kvalifikace

Před dlouhým závodem bude kvalifikace.

- Kvalifikace na 1 minutu, ze které se počítá nejlepší čas na jedno kolo.

Závody

- Jsou organizovány dva závody: dlouhý závod (60 min.) a krátký závod (24 min.) Skupiny krátkého závodu budou vytvořeny podle výsledku dlouhého závodu.

- Všichni závodníci odjedou ve všech kategoriích závod na 8 x 7 minut a 30 sec. (dlouhý závod) a 8 x 3 minuty (krátký závod).

- Před startem každé skupiny bude 1 minutový zahřívací trénink s účastí nasazovačů.

- Během přestávek (90 sekund) je možné opravovat model a čistit kola, ale kola musí být při nasazení modelu na dráhu suchá.

Nasazování

Nejpomalejší skupinu nasazuje první skupina. Poté nasazuje skupina, která dojela závod...Při vypadnutí modelu mimo dosah nasazovače, nebo do jiné dráhy, žádá závodník o zastavení závodu slovem "Stop" nebo "Track".

Bodování

Pořadí finále se určuje podle počtu ujetých kol a boduje se podle dosaženého výsledku.


Dlouhý závod - Krátký závod

Pořadí  Body     Pořadí  Body

     1        70              1        35

     2       60              2        30

     3       52              3        26

    4       48              4        24

    5       44               5        22

    6       40               6        20

    7       36                7        18

    8       32                8        16

    9       28                9        14

    10      24               10       12

    11       20               11        10

    12      18                12        9

2/ Tech.pravidla

Obecné zásady

Závodit budeme s modelem SidewaysLamboHuracán GT3 v měřítku 1:32 s motory 22 k ot/min, s převodem modulu 0.5 , mechovépneu na zadnich kolech , libovolná klec .

1.0 Modely, karoserie

1.1 Modely musí být komerčně dostupné Sideways Lamborghini Huracán GT3 v měřítku 1:32. Viz také pravidla podvozky.

1.2 Hmotnost karoserie není omezena.

1.3 Šířka

1.3.1 Šířka karoserie musí být stejná jako původní (originální) model

1.3.2 V každém případě musí karoserie vždy zakrývat všechna kola při pohledu shora a zakrývat jakýkoli boční pohyb.

1.4 Karosérie musí zůstat v originální podobě. Odstranění nebo přidávání materiálu je zakázáno. Podběhy resp. blatníky nesmí být broušeny, pískovány, škrábány atd.

1.5 Karosérie může mít libovolné barevné provedení, ale musí být dodržený realistický vzhled modelu (křidla, nálepky, čísla). Karosérie musí zůstat bez úprav, se všemi použitými částmi (stěrač, křídlo, vysklení) musí být na svém obvyklém místě (podle uvážení technických kontrol

1.6 Je povoleno nahradit původní držáky zadního spoileru, jinými, gumovými (I ručně vyrobenými). Ale spoiler musí zůstat na své původní pozici (podle uvážení technických kontrolorů).

1.7 Je dovoleno používat flexibilní (gumový) zadní spoiler. Musí být zdobený.

1.8 Pokud dojde ke ztrátě zadního křídla, může vozidlo pokračovat maximálně 10 kol, ale chybějící křídlo musí být namontováno zpět. Ostatní ztracené části nemusí být namontovány zpět.

1.9 Je povoleno vyřezat dorazy k podvozku uvnitřek karoserie tak, aby se nezměnil vzhled. Viz foto.

2.0 Interiér, kokpit, okna

2.1 Je povolen lexanový (polykarbonátový a další ) interiér a / nebo kokpit Musí být realisticky zdoben, být minimálně tříbarevný a být v jeho původní pozici.

2.2 Ultralehká okna (typ Lexan) jsou zakázána.

3.0 Podvozek

3.1 Podvozek musí být originální podvozek Sideways Lambo Huracán. Všechny úrovně tvrdosti jsou povoleny (černy, modrý, červený).

3.2 Je povoleno vyztužení podvozku nalepením plastu. Žádné kovové, pouze plastové nebo uhlíkové vlákno jsou povoleny.

3.3 Je povoleno vyjmout některé části podvozku a umístit zátěž

3.4 Je povoleno vyříznout předřezané trojúhelníky a nainstalovat jinou klec. Viz foto

3.5 S výjimkou 3.2, 3.3, a 3.4 podvozek musí zůstat nezměněný, nemodifikovaný (odstranění nebo přidání materiálu zakázáno) se všemi přítomnými díly. Není povoleno žádné snížení hmotnosti ani větší flexibilita.

4/ Klec motoru

4.1 Jakákoliv klec motoru je povolena, pokud je komerčně dostupná a je kompatibilní s homologovaným podvozkem. To znamená, že je dovoleno mixovat výrobce (podvozek a držák motoru mohou být odlišné značky) Všechny "offsety" a všechny úrovně tvrdosti jsou povoleny.

4.2 3D motorové klece nejsou povoleny.

4.3 Modifikované klece jsou povoleny ( pouze odstranění materiálu)

5/ Motor

5.1 Libovolné, musi být komerčně dostupný.

5.2 Max. 22 000 ot./min.

5.3 Musí zůstat ve standardní podobě (s výjimkou možnosti nutného zkrácení hřídele motoru, aby se předešlo zásahu do převodů nebo pneumatiky.)

6/ Pneumatiky a disky

6.1 Disky mohou být z libovolného materiálu, musi byt komerčně dostupné.

6.2 Musí být opatřeny výplety (u tvarovaných ozdobných disků výplety být nemusí).

6.3 Zadní pneu je možno mít mechové. Pneu musí být černé.

6.4 Minimální rozměry zadních kol: průměr 18 mm x 8 mm.

6.5 Přední pneu a disky jsou libovolné, minimální rozměry předního kola jsou: 17 x 8 mm.

6.6 Je povoleno pískovány přední pneumatiky a přilepení na disky. Lak nebo nátěr nebo jakákoli jiná úprava na povrch v kontaktu s dráhou je povolena. Ale pneu musí být černé.

6.7 Nezávislá přední kola jsou povolena.

6.8 Všechna čtyři kola musí být současně v kontaktu na měřící podložce

7/ Převody, pastorky

Libovolné (značka, typ a materiál), ale pouze modul 0.5 (48 pitch)

8/ Vodítka

8.1 Libovolné, jen plast, a musí být komerčně dostupné.

8.2 Při pohledu shora nesmí přesahovat přední část karosérie.

8.3 Maximální povolená délka: 24.00 mm.

9/ Odpružení

Závěsné systémy pro karoserie / podvozek a pro podvozek / montáž na motor, jsou povoleny, ale musí byt komerčně dostupné.

10/ Různé

10.1 Světlost je libovolná.

10.2 Volná volba (značka, materiál a typ): osy, šrouby, matice, podložky, stoppers, ložiska, kartáčky, kablíky, duté nýtky

10.3 Je povoleno šrouby zalepit

10.4 Použití závaží je povoleno. Musí být olověné nebo tungstenové (jiné materiály, mosaz atd. Jsou zakázány). Je povoleno brousit některé části podvozku, aby se dalo umístit závaží